Phát triển thương hiệu

Một công ty Chỉ làm dịch vụ thiết kế Logo hay catalog và các hạng mục của Bộ nhân diện thương hiệu khác chỉ là dịch vụ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU, tức là sáng tạo Logo, Slogan, Hình ảnh nhân vật đại diện, màu sắc.

Một công ty làm Marketing/Branding đưa hình ảnh thương hiệu, Thông điệp truyền thông đến với khách hàng/ Công chúng mục tiêu thì chỉ là Chiến lược : ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU !

Thế để Thương hiệu của bạn đi sâu vào trong Trái tim và Tinh thần của Khách hàng thì ai sẽ tư vấn các giải pháp đó? Đây là những giải pháp sáng tạo của phần 3 là : PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

BRAND.VN am hiểu sâu sắc về Branding/Marketing nên tư vấn từ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU đến giai đoạn ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU sang các giai đoạn XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU và PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

Hãy liên hệ ngay tới các chuyên gia của BRAND.VN được tư vấn miễn phí

Branding consultancy  
Branding consultancy