Nhận diện thương hiệu

Hệ thống nhận diện Thương hiệu đã giữ một vai trò quan trọng đối với sự phát triển tổng thể của Thương hiệu. Khi xây dựng một thương hiệu thì công việc đầu tiên của Brand maker là Xây dựng và thiết kế một bộ nhận diện thương hiệu bao gồm Logo, Tên gọi, Slogan chung , Những Tagline theo chiến dịch nhỏ, Các bộ Nhận diện văn phòng như Card visit, Catalog, Profile… đến Bộ sản phẩm như Nhãn mác, Bao bì…. Bộ quảng cáo như Banner, biển bảng, TVC… hay bộ Nội bộ như đồng phục, Máy tính, bảng biểu…
Xem danh sách đầy đủ