Giới thiệu

Brand.vn là hệ thống dịch vụ trọn gói về Nhận diện thương hiệu như : Thiết kế logo, Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, kiến thức về thương hiệu và Thương hiệu số (Digital Brand) , Tư vấn phát triển thương hiệu cá nhân và sản phẩm, công ty

1) VINALINK MEDIA JSC :

VINALINK MEDIA
59 Hàng Chuối Tr, Hà Nội, Việt Nam
Tel :  (844) 39726747 – 39726746 – HOTLINE :  0915157599
Email : Vinalink@company.vn